Przejdź do treści

O nas

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży powstało w 2009 r. przy współudziale finansowym Miasta Poznania Samorządu Województwa Wielkopolskiego PEFRON ROPS oraz przy udziale finansowym Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo - Mięśniowych OR w Poznaniu, które od tego roku prowadzi ośrodek.

Naszym zadaniem jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia w zmaganiu się trudnościami dnia codziennego. Realizujemy to świadcząc specjalistyczne, kompleksowe, profesjonalne usługi.

Oferujemy Państwu

Kompleksowe usługi rehabilitacyjne

 • w ramach realizowanych programów
 • w ramach kontraktu z NFZ
 • w ramach gospodarczej działalności statutowej
 • w ramach nieodpłatnej działalności statutowej

Konsultacje z:

lekarzami różnych specjalizacji (w ramach programów lub gospodarczej działalności statutowej) np. kardiolog, ortopodea, neurolog, pediatra, lekarz rehabilitacji

Warsztaty rozwijające zainteresowanie

Konsultacje w ramach realizowanych programów z:

 • fizjoterapeutami
 • psychologiem
 • dietetykiem
 • pedagogiem
 • logopedą
 • lekarzem rehabilitacji ruchowej

Wykłady i zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.

Imprezy integracyjne i spotkania rodzinne

Nasza działalność

Nasze Centrum Rehabilitacji prowadzi działalność ukierunkowaną na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia osób niepełnosprawnych. Prowadzimy działalność gospodarczą, jak i nieodpłatną.

Działalność gospodarcza:

 • w ramach umowy NFZ,
 • współpraca z PZU i innymi firmami,
 • zabiegi komercyjne.

Działalność nieodpłatna:

 • programy realizowane przy udziale finansowym Miasta Poznania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, PEFRON, ROPS
 • Profesjonalna pomoc członkom Stowarzyszenia,
 • uczestnictwo w konferencjach tematycznych,
 • prowadzenie wykładów i zajęć z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, współpraca z innymi organizacjami (NGO).