Przejdź do treści

Oferta

O nas

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży powstało w 2009 r. przy współudziale finansowym Miasta Poznania Samorzoądu Województwa Wielkopolskiego PEFRON ROPS oraz przy udziale finansowym Polskiego Towarzystwa Chorób Nerowo Mięśniowych OR w Poznaniu, które od tego roku prowadzi ośrodek.

Naszym zadaniem jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia w zmaganiu się trudnościami dnia codziennego.