Przejdź do treści

,,Nadal aktywni i potrzebni 2024″

06.03.2024

,,Nadal aktywni i potrzebni 2024″

 

Informujemy, że od 1 marca 2024 do 31 grudnia 2024 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Nadal aktywni i potrzebni 2024” finansowany ze środków Miasta Poznania, skierowany do seniorów będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania,  mieszkających w Poznaniu.

Program realizowany będzie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR) ul. Bułgarska 17

Całkowita wartość zadania publicznego sfinansowana z budżetu Zleceniodawcy wynosi 105 000,00zł (sto pięć tysięcy złotych 00/100)

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania

#poznanwspiera