Przejdź do treści

„Nadal aktywni i potrzebni 2023”

09.03.2023

 „Nadal aktywni i potrzebni 2023”

#poznanwspiera

 

Informujemy, że od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Nadal aktywni i potrzebni 2023” finansowany ze środków budżetowych  Miasta Poznania, skierowany do osób w wieku 60+, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania  i mieszkających w Poznaniu.

Program realizowany będzie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR)

ul. Bułgarska 17 w Poznaniu

 

Program obejmuje następujące działania:

  1. Rehabilitację ruchową w zakresie fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii (bez ćwiczeń indywidualnych)
  2. Wykłady „Zdrowi 60-letni” (fizjoterapeuta, psycholog)
  3. Seanse kinowe połączone z prelekcją
  4. Warsztaty  dietetyczne
  5. Spotkania z psychologiem
  6. Uczestnictwo w imprezie integracyjnej
  7. Zajęcia rozwijające zainteresowania

 

Każdy beneficjent programu ma możliwość wyboru zajęć.

Każdy z uczestników programu  zobowiązuje się do uczestnictwa w min. 2 wybranych zajęciach (poza rehabilitacją ruchową)

 

Informacja telefoniczna codziennie od 8 do 20 po numerem telefonu 618687688 lub 664447879

Rejestracja osobiście w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży codziennie od 8-20

(ul. Bułgarska 17, IV Trybuna Stadionu Miejskiego).

Uwaga: na zajęcia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz.465 z późn.zm.