Przejdź do treści

„ZAKTUALIZOWANY PROGRAM I FORUM TERAPII PACJENTÓW Z CHOROBAMI NERWOWO – MIĘŚNIOWYMI. AKTUALNY STAN WIEDZY”

12.06.2017

28 KWIETNIA 2017

 

WARSZTAT 1 (16:00 – 17:00)

Prowadzący: dr Paweł Korman, dr Radosław Rutkowski
Zastosowanie terapii tkanek miękkich we wspomaganiu rehabilitacji oddechowej osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi

WARSZTAT 2 (17:00 – 18:00)

Prowadzący: dr Paweł Korman, dr Radosław Rutkowski
Zastosowanie terapii tkanek miękkich we wspomaganiu rehabilitacji oddechowej osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi

WARSZTAT 3 (16:00 – 17:00)

Prowadzący: dr Agnieszka Stępień
Fizjoterapia w rdzeniowym zaniku mięśni

WARSZTAT 4 (16:00 – 17:00)

Prowadzący: dr Łucja Czyżewska-Majchrzak
Postępowanie dietetyczne w przypadku dystrofii mięśniowych

WARSZTAT 5 (17:00 – 18:00)

VIGO – prezentacja
Zastosowanie sprzętu ortopedycznego w chorobach nerwowo-mięśniowych

WARSZTAT 6 (16:00 – 17:00)

Prowadzący: Philips Respironics, Bjeska s.j.
Zastosowanie asystora kaszlu w praktyce (15 miejsc)

WARSZTAT 7 (17:00 – 18:00)

Prowadzący: Philips Respironics, Bjeska s.j.
Zastosowanie asystora kaszlu w praktyce (15 miejsc)

WARSZTAT 8 (18:00 – 18:30)

Prowadzący: LIW Care Technology sp.z o.o.
Nowoczesna Neurorehabilitacja z Udziałem Robota (30 miejsc)

 

29 KWIETNIA 2017

 

09:00-09:15 Otwarcie konferencji

20 lat Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych.

09:15-10:25 I sesja – Genetyka

prof. Maria Siemionow – Nowa terapia komórkowa w leczeniu choroby Duchenne’a.
prof. Anna Latos-Bieleńska – Terapia w dystrofii mięśniowej. Blisko, coraz bliżej.
Dyskusja

10:25-11:55 II Sesja – Neurologia

prof. Wojciech Służewski /dr Grzegorz Biegański – DMD 20-letnie dylematy diagnostyczno-terapeutyczne.
prof. Barbara Steinborn – Jak rozpoznać miopatię?
prof. Anna Kostera-Pruszczyk – Leczenie dystrofii mięśniowych – aktualne zalecenia.
prof. Juliusz Huber – Diagnostyka neurofizjologiczna chorób nerwowo-mięśniowych u dzieci.
Dyskusja

11:55-12:20 Przerwa

 

12:20-13:30 III Sesja – Ortopedia

prof. Tomasz Kotwicki – Wytyczne w leczeniu dzieci ze skoliozami w chorobach nerwowo-mięśniowych.
dr Albert Fujak – Stabilizacja kręgosłupa u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi.
dr Tomasz Potaczek – Leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa w schorzeniach nerwowo-mięśniowych.
Dyskusja

13:30-14:40 IV Sesja – Rehabilitacja

dr hab. Ewa Gajewska – Fizjoterapia w chorobach nerwowo-mięśniowych.
dr Radosław Rutkowski – Rola i zasady pionizacji w chorobach nerwowo-mięśniowych.
dr Agnieszka Stępień – Rdzeniowy zanik mięśni – współczesna fizjoterapia. Dowody naukowe.
Dyskusja

14:40-15:00 Przerwa

 

15:00-15:50 V Sesja – Współistniejące problemy u chorych na choroby nerwowo-mięśniowe

dr Alicja Śniatkowska – Czy wentylacja mechaniczna stanowi element kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.
Phipips Respironics – Nieinwazyjna metoda mobilizacji i usuwania wydzieliny z układu oddechowego
dr Łucja Czyżewska-Majchrzak – Postępowanie dietetyczne w dystrofiach mięśniowych.
Dyskusja

16:00 Zakończenie konferencji