Przejdź do treści

WCZESNA INTERWENCJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO 2017

20.09.2017

WCZESNA INTERWENCJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO 2017 to program realizowany przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu w dniach od 18.09. do 16.12.2017 roku współfinansowany przez Miasto Poznań.

Celem programu jest wczesne wykrycie ewentualnych deficytów rozwojowych u dzieci w wieku od 20 tygodnia do 36 miesiąca życia, uczęszczających do wybranych losowo poznańskich żłobków (publicznych i niepublicznych)

Program zakłada spotkania z rodzicami, obserwację dzieci w grupie rówieśniczej w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych, konsultacje specjalisty – neurologa oraz fizjoterapeuty a w uzasadnionych przypadkach ustalenie indywidualnego modelu usprawniania.

Realizacja projektu będzie miała miejsce w poznańskich żłobkach oraz w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży