Przejdź do treści

WCZESNA INTERWENCJA I WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECI – 2020

17.07.2020

Program „Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci – 2020” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu od 3 sierpnia do 30 października 2020 roku w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży przy wsparciu finansowym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie skierowane jest do dzieci wymagających wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania, w wieku od 1 miesiąca do 6 lat (bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) i ich rodzin zamieszkałych w powiatach Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem miast grodzkich – Poznań, Kalisz, Konin, Leszno) i obejmuje następujące działania:

  • Rehabilitację ruchową w zakresie fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii
  • Wykłady dr fizjoterapii przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci
  • Spotkania z psychologiem
  • Spotkania z pedagogiem
  • Konsultacje u neurologa

 

Na zabiegi wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Skierowanie musi zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 XII . 2018r. (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2396).

Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Informacja telefoniczna: codziennie od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu 618687688, 664447879 lub 515034327

Rejestracja: osobiście w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży codziennie od 8.00 do 20.00 (ul. Bułgarska 17, IV Trybuna Stadionu INEA).

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.