Przejdź do treści

WCZESNA INTERWENCJA I WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECI – 2019

16.05.2019

Szanowni Państwo!

Od 1 czerwca 2019 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu rozpoczyna realizację zadania publicznego pod tytułem „Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci – 2019” przy wsparciu finansowym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.06.2019r. do 31.08.2019r. w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży.

Jest ono skierowane do dzieci wymagających wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania w wieku od 1 miesiąca do 6 lat (bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) i ich rodzin zamieszkałych w powiatach Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem miast grodzkich – Poznań, Kalisz, Konin, Leszno) i obejmuje następujące działania:

  • Rehabilitację ruchową w zakresie fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii
  • Wykłady dr fizjoterapii przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci
  • Spotkania z psychologiem
  • Spotkania z pedagogiem
  • Konsultacje neurologa

Na zabiegi wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Skierowanie musi zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.XII.2018r.Dziennik Ustaw 2018r.poz.2396

Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Informacja telefoniczna:
codziennie od 08:00 do 20:00 pod numerem telefonu 618687688, 664447879 lub 515034327

Rejestracja:
osobiście lub telefonicznie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży codziennie od 8:00 do 20:00 (ul. Bułgarska 17, IV Trybuna Stadionu INEA).

Serdecznie zapraszamy!