Przejdź do treści

WCZESNA INTERWENCJA I WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECI – 2018

16.07.2018

Program „Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci – 2018” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu od 2 lipca do 31 października 2018 roku w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży przy wsparciu finansowym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zadanie skierowane jest do dzieci wymagających wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania, w wieku od 1 miesiąca do 6 lat (bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) i ich rodzin zamieszkałych w powiatach Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem miast grodzkich – Poznań, Kalisz, Konin, Leszno) i obejmuje następujące działania. Rehabilitację ruchową w zakresie fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii.
Wykłady dr fizjoterapii przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci.
Spotkania z psychologiem.
Spotkania z pedagogiem.
Konsultacje neurologa.

Na zabiegi wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.
Informacja telefoniczna:
codziennie od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu 618687688, 664447879 lub 501 710 717
Rejestracja:
osobiście lub telefonicznie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży codziennie od 8.00 do 20.00 (ul. Bułgarska 17, IV Trybuna Stadionu INEA).

Serdecznie zapraszamy!