Przejdź do treści

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci – 2017

06.07.2017

Informujemy, że od dnia 1 lipca rozpoczynamy realizację programu „Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci – 2017”. Program realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu od 1 lipca do 30 września 2017 roku w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży przy wsparciu finansowym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skierowany jest on do dzieci wymagających wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania, w wieku od 1 miesiąca do 6 lat (bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) i ich rodzin zamieszkałych w powiatach Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem miast grodzkich – Poznań, Kalisz, Konin, Leszno) i obejmuje następujące działania:

  1. 1.Rehabilitację ruchową w zakresie fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii
  2. 2.Wykłady dr fizjoterapii przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci
  3. 3.Spotkania z psychologiem
  4. 4.Spotkania z pedagogiem
  5. 5.Konsultacje neurologa

Na zajęcia z rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Informacja telefoniczna:
codziennie od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu 618687688, 664447879 lub 501 710 717

Rejestracja:
osobiście lub telefonicznie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży codziennie od 8.00 do 20.00 (ul. Bułgarska 17, IV Trybuna Stadionu INEA).

Serdecznie zapraszamy!