Przejdź do treści

„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2024 – 2025”

10.01.2024

„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2024 – 2025”

Informujemy, że od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje pierwszy etap programu „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2024 – 2025”, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujących na terenie miasta Poznania – będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Poznania.

W roku 2024 program realizowany będzie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR) ul. Bułgarska 17.

 

Regulamin udziału w programie współfinansowanym przez Miasto Poznań

1. W programie mogą brać udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujące na terenie miasta Poznania którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:
– zabiegów rehabilitacyjnych ( po okazaniu właściwego skierowania zg. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz.465 z późn.zm.) według zapisu dokonanego w rejestracji.
(W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W razie niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.)
– zajęć terapeutycznych (psychologa, pedagoga, logopedy)
– porad konsultantów (ortopeda, , fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk)
– wykładów (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
– warsztatów rozwijających zainteresowania
– spotkań rodzinnych

Uwaga:
– Ćwiczenia indywidualne będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi .

– Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.

– Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa.

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznanwspiera