Przejdź do treści

„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2024 – 2025”

06.03.2024

„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2024 – 2025”

Informujemy, że od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu w roku 2024  realizuje program „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2024 – 2025”, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujących na terenie miasta Poznania – będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Poznania.

Program realizowany będzie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR) ul. Bułgarska 17.

Całkowity koszt zadania publicznego- 2 321 840 zł ( dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych)

Rok 2024- 1 160 920 zł   ( wysokość dofinansowania z budżetu zleceniodawcy  –  1 012 900zł )

Rok 2025 – 1 160 920 zł ( wysokość dofinansowania z budżetu zleceniodawcy- 1 012 900 )

Program dofinansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania

#poznanwspiera