Przejdź do treści

UWIERZ W SIEBIE – POKONAJ WŁASNE SŁABOŚCI 2022

20.01.2022

Regulamin udziału w programie współfinansowanym przez Miasto Poznań Trwającym od 03 stycznia 2022roku do 31 grudnia 2022 roku Realizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu w WCR 1. W programie mogą brać udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujące na terenie miasta Poznania którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania. 2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z: – zabiegów rehabilitacyjnych ( po okazaniu właściwego skierowania zg. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz.465 z późn.zm.) według zapisu dokonanego w rejestracji. (W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W razie niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.) – zajęć terapeutycznych (psychologa, pedagoga, logopedy) – porad konsultantów ( neurolog, kardiolog, ortopeda, pediatra, fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk, psychiatra) – zajęć grupowych dla osób powyżej 15 roku życia – szkoleń, wykładów (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora) – warsztatów rozwijających zainteresowania – spotkań rodzinnych Uwaga: – Ćwiczenia indywidualne będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi – Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu. – Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo – Mięśniowych
Oddział Regionalny w Poznaniu