Przejdź do treści

Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2021

30.12.2020

Informujemy, że od 4 stycznia 2021 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021”, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Poznaniu.

Program realizowany będzie w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR) ul. Bułgarska 17

Regulamin udziału w programie „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021”,współfinansowanym Miasto Poznań.

 1. W programie mogą brać udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujące na terenie miasta Poznania – będące płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.
 2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:
  • zabiegów rehabilitacyjnych (po okazaniu właściwego skierowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz. 465 z późn.zm.) według zapisu dokonanego w rejestracji. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W razie niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.
  • zajęć terapeutycznych (psychologa, pedagoga, logopedy)
  • porad konsultantów ( neurolog, kardiolog, ortopeda, pediatra, fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk, psychiatra)
  • zajęć grupowych dla osób powyżej 15 roku życia
  • szkoleń, wykładów (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
  • warsztatów  rozwijających zainteresowania
  • spotkań rodzinnych
  • zajęć związanych z chorobą Covid-19 (profilaktyka, rehabilitacja)

 

Uwaga:

 • Ćwiczenia indywidualne   będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi.
 • Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.
 • Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy, jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do WCR w dni robocze od 8.00 do 20.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8687 688 lub 664 447 879