Przejdź do treści

Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2020

02.01.2020

Informujemy, że od 7 stycznia 2020 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2020”, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Poznaniu.

Regulamin udziału w programie „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2020”, współfinansowanym Miasto Poznań.

  1. W programie mogą brać udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, zamieszkujące na terenie miasta Poznania – będące płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.
  2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:
   • zabiegów rehabilitacyjnych – według zapisu dokonanego w rejestracji (po okazaniu właściwego skierowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z 2018r., poz. 465 z późn.zm.) W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W razie niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.
   • zajęć terapeutycznych (psychologa, pedagoga, logopedy)
   • porad konsultantów (neurolog, kardiolog, ortopeda, pediatra, fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk)
   • zajęć grupowych dla osób powyżej 15 roku życia
   • szkoleń, wykładów (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
   • warsztatów rozwijających zainteresowania
   • spotkań rodzinnych

Uwaga:

   • Ćwiczenia indywidualne będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi.
   • Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.
   • Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do WCR w dni robocze od 8.00 do 20.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8687 688 lub 664 447 879