Przejdź do treści

Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2019

04.01.2019

Informujemy, że od stycznia 2019 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2019”, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Poznaniu.

Regulamin udziału w programie „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2019”, współfinansowanym Miasto Poznań.

 • W programie mogą brać udział osoby: niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) lub z  udokumentowaną historią choroby (w przypadku małych dzieci), zamieszkujące na terenie miasta Poznania.
 • Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:
 • zabiegów rehabilitacyjnych (po okazaniu właściwego skierowania) zgodnie z zapisem dokonanym w rejestracji. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.
 • konsultacji specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda)
 • porad konsultantów ( neurolog, kardiolog, ortopeda, pediatra, fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk)
 • zajęć grupowych dla osób powyżej 15 roku życia
 • szkoleń (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
 • warsztatów  rozwijających zainteresowania
 • spotkań rodzinnych

 

Uwaga:

 • Ćwiczenia indywidualne   będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi – szczególnie dotyczy to dzieci do 3 roku życia.
 • Osoby dorosłe mogą zapisywać się na konsultację nie częściej jak raz w okresie 2 miesięcy do fizjoterapeuty z tytułem doktora
 • Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.
 • Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa.

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do WCR w dni robocze od 8.00 do 20.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8687 688 lub 664 447 879