Przejdź do treści

„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2018”

08.01.2018

Informujemy, że od stycznia 2018 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2018”, skierowany głównie do dzieci i młodzieży, mieszkających w Poznaniu.

Regulamin udziału w programie „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2018”, współfinansowanym przez Urząd Miasta Poznania. 

1. W programie mogą brać udział osoby: niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) lub z  udokumentowaną historią choroby (w przypadku małych dzieci), zamieszkujące na terenie miasta Poznania.

 

2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:

– zabiegów rehabilitacyjnych (po okazaniu właściwego skierowania) zgodnie z zapisem dokonanym w rejestracji.

W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin.

W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.

Uwaga:

Ćwiczenia indywidualne   będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi – szczególnie dotyczy to dzieci do 3 roku życia

– konsultacji specjalistów (psychologa, pedagogów, logopedy)

– porad konsultantów (2 neurologów, kardiologa, ortopedy, pediatry, fizjoterapeuty z tytułem doktora, lekarza rehabilitacji medycznej, dietetyka)

Uwaga:

Osoby dorosłe mogą zapisywać się na konsultację nie częściej jak raz w okresie 2 miesięcy do fizjoterapeuty z tytułem doktora

– zajęć grupowych dla osób powyżej 15 roku życia

– szkoleń (dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)

– warsztatów  rozwijających zainteresowania

– zajęć integracyjnych

 

3. Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.

 

4. Beneficjenci programu, w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2 – tygodniowa przerwa.

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do WCR w dni robocze od 8.00 do 20.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8687 688 lub 664 447 879.