Przejdź do treści

„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2016/2017”

08.01.2016

Informujemy, że od stycznia 2016 roku, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2016/2017”, skierowany głównie do dzieci i młodzieży, mieszkających w Poznaniu.

Regulamin udziału w programie „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2016/2017”, współfinansowanym przez Urząd Miasta Poznania.

1. W programie mogą brać udział osoby niepełnosprawne (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) lub z udokumentowaną historią choroby, mieszkające na terenie Poznania.

2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:

  • zabiegów rehabilitacyjnych (po okazaniu właściwego skierowania ,maksymalnie 3 zabiegi jednorazowo) odbywających się w cyklach rehabilitacyjnych zgodnie z zapisem dokonanym w rejestracji. W uzasadnionych przypadkach ilość oraz częstotliwość zabiegów może ulec zmianie. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin. W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.
  • konsultacji specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy)
  • porad konsultantów (2 neurologów, kardiologa, ortopedy, pediatry, dietetyka, dr rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
    uwaga: osoby dorosłe mogą korzystać z konsultacji u doktora rehabilitacji 1 raz w trakcie 2 miesięcy
  • udziału w zajęciach integracyjnych organizowanych w WCR
  • szkoleń organizowanych w ramach programu
  • warsztatów dziennikarskich
  • zajęć grupowych ( osoby powyżej 15 roku życia)

3. Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach w/w programu.

Wszystkich zainte