Przejdź do treści

„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości 2016/2017”

18.01.2017

Informujemy, że od stycznia 2017 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2016/2017”, skierowany głównie do dzieci i młodzieży, mieszkających w Poznaniu.

Regulamin udziału w programie „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2016/2017”, współfinansowanym przez Urząd Miasta Poznania.

1. W programie mogą brać udział osoby: niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) lub z udokumentowaną historią choroby, zamieszkujące na terenie miasta Poznania.
2. Osoba zakwalifikowana do programu może korzystać z:
– zabiegów rehabilitacyjnych (po okazaniu właściwego skierowania, maksymalnie 3 zabiegi .W przypadkach szczególnie uzasadnionych może liczba zabiegów ulec zwiększeniu)) odbywających się w 10 dniowych cyklach rehabilitacyjnych zgodnie z zapisem dokonanym w rejestracji.
W przypadku nie odbycia się zajęć z winy WCR wyznaczony zostanie inny termin.
W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy powiadomić o tym WCR.
Uwaga. Ćwiczenia indywidualne będą rozpisywane zgodnie z potrzebami beneficjentów i traktowane jako oddzielne zabiegi- szczególnie dotyczy to dzieci do 3 roku życia
– konsultacji specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy)
– porad konsultantów (2 neurologów, kardiologa, ortopedy, pediatry, dr rehabilitacji, lekarza rehabilitacji medycznej, dietetyka)
Uwaga: osoby dorosłe do dr rehabilitacji mogą zapisywać się na konsultację nie częściej jak raz w okresie 2 miesięcy
– zajęć grupowych dla osób powyżej 15roku życia
– szkoleń ( dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta z tytułem doktora)
– warsztatów rozwijających zainteresowania
– udziału w zajęciach integracyjnych
3. Udział w programie zobowiązuje do udziału w szkoleniach organizowanych w WCR w ramach ww. programu.
4. Beneficjenci programu , w uzasadnionych przypadkach mogą uczestniczyć w programie parę razy jednak miedzy poszczególnymi turnusami musi być zachowana co najmniej 2-tygodniowa przerwa

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do WCR w dni robocze od 8.00 do 20.00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8687 688 lub 664 447 879