Przejdź do treści

SZKOLENIA DLA OSÓB ZAWODOWO SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI DO LAT 3

18.11.2019

Szkolenia realizowane przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu w dniach od 18.11. do 13.12.2019 roku finansowane przez Miasto Poznań.

Szkolenia w formie warsztatów przeprowadzone zostaną z czterech dziedzin: dietetyki, fizjoterapii, logopedii i psychologii. 7 bloków szkoleniowych., każdy z nich będzie trwał 6 godzin i składać się będzie z 4 półtoragodzinnych warsztatów. W trakcie zajęć przewidujemy dla beneficjentów drobny poczęstunek. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość przyjścia na zajęcia rodziców/ opiekunów prawnych razem z dzieckiem. W trakcie trwania warsztatów planujemy zapewnić opiekę nad dziećmi.

Zapisy

na zajęcia telefonicznie pod nr telefonu 61 868 76 88 lub osobiście w rejestracji WCR oraz bezpośrednio w żłobkach.

Realizacja zadania będzie miała miejsce w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży w Poznaniu ul. Bułgarska 17

TEMATY SZKOLEŃ: 

DIETETYK

Różne aspekty żywieni dzieci

1. Prawidłowe zasady żywienia dziecka w wieku od 0 do 3 lat.

2. Metody włączania pokarmów stałych u dzieci.

3. Fakty i mity w żywieniu dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

4. Nietolerancje i alergie pokarmowe – diety eliminacyjne.

 

LOGOPEDA

Podstawowe wiadomości logopedyczne dla opiekunów – pracowników w żłobkach i rodziców dzieci w wieku żłobkowym

1. Etapy rozwoju mowy.

2. Prawidłowy rozwój mowy.

3. Zaburzenia mowy (dyslalia).

4. Opóźniony rozwój mowy.

5. Ćwiczenia logopedyczne terapia.

 

FIZJOTERAPEUTA

Podejście fizjoterapeutyczne do rozwoju ruchowego dzieci w wieku od 0 do 3 lat

1. Rozwój ruchowy dziecka w wieku od 0 do 3 lat,

2. Fakty i mity dotyczące rozwoju ruchowego dziecka do lat 3,

3. Schematy zabaw rozwijających,

4. Wspomaganie rozwoju poprzez przykładowe metody fizjoterapeutyczne (Maes, Bobath).

 

PSYCHOLOG 

Rozwój psychiczny dzieci w wieku od 0 do 3 lat

1. Teoria rozwoju dzieci w wieku 0-3 wg Margaret Mahler.

2. Istota oraz potencjalne przyczyny problemów emocjonalnych i społecznych u dzieci (agresja, upór, lękliwość).

3. Sposoby reagowania na trudności przejawiane przez dzieci i elementy pracy nad zmianą.

4. Komunikacja między rodzicami a żłobkiem z uwzględnieniem potrzeb obu stron i poszanowaniem granic.

 

TERMINY SZKOLEŃ – WARSZTATÓW

1.   20.11.2019.   środa                  14:00 – 20:00

2.   23.11.2019.   sobota                09:00 – 15:00

3.   27.11.2019.   środa                  14:00 – 20:00

4.   30.11.2019.   sobota                09:00 – 15:00

5.   04.12.2019.   środa                  14:00 – 20:00

6.   07.12.2019.   sobota                09:00 – 15:00

7.   11.12.2019.   środa                  14:00 – 20:00