Przejdź do treści

Regulamin uczestnictwa w Programie „Nadal Aktywni i Potrzebni 2024”

06.03.2024

Regulamin uczestnictwa w Programie „Nadal Aktywni i Potrzebni 2024”

 

Program realizowany ze środków budżetowych Miasta Poznania od 1 marca do 31 grudnia 2024r. w WCR

Program „Nadal aktywni i potrzebni 2024” skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkałych w Poznaniu, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

 

Program obejmuje następujące działania:

  1. Rehabilitację ruchową w zakresie fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii (z wyjątkiem ćwiczeń indywidualnych)
  2. Wykłady „Zdrowi 60-letni” (fizjoterapeuta, psycholog)
  3. Seanse kinowe połączone z prelekcją
  4. Warsztaty  dietetyczne
  5. Spotkania z psychologiem
  6. Uczestnictwo w imprezie integracyjnej
  7. Zajęcia rozwijające zainteresowania

 

– Każdy beneficjent programu ma możliwość wyboru zajęć.

– Każdy z uczestników programu  zobowiązuje się do uczestnictwa w min. 2 wybranych zajęciach (poza rehabilitacją ruchową)

 

Informacja telefoniczna codziennie od 8 do 20 pod numerem telefonu 618687688 lub 664447879

Rejestracja osobiście w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży codziennie od 8-20 (ul. Bułgarska 17, IV Trybuna Stadionu Miejskiego).

Uwaga: na zajęcia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz.465 z późn.zm.