Przejdź do treści

Razem sprawniej…

04.08.2010

Z dniem 05.07.2010 roku podpisaliśmy umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i razem z WIFOON-em
rozpoczynamy nowy program kompleksowej rehabilitacji.
Program ten jest adresowany do mieszkańców Wielkopolski, którzy poszukują pracy i posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Głównym celem programu jest objęcie beneficjentów rehabilitacją ruchową, społeczną i zawodową.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach pracy naszej rejestracji.