Przejdź do treści

Komunikat

26.08.2015

Informujemy, że od 01 września do 30 listopada 2015r. Fundacja Bliżej w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Chorób Nerwowo-Mięśniowym Oddział Regionalny w Poznaniu będzie realizować program „ Wiedzieć więcej- pomagać lepiej „

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i skierowany jest do opiekunów osób z niepełnosprawnością . Działania będą dotyczyć w szczególności zapoznania z przepisami prawa, finansów, zasad rehabilitacji , sposobu na codzienne życie.

Zapraszamy wszystkich chętnych opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Wielkopolski do wzięcia udziału w spotkaniach .
Miejsce realizacji zadania: Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji
Poznań ul. Bułgarska 17
Kontakt: 618687688
668375437
501710717