Przejdź do treści

„Nadal Aktywni i Potrzebni 2017”

01.02.2017

Informujemy, że od 01 lutego do 31 grudnia 2017 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu realizuje program „Nadal Aktywni i Potrzebni 2017” współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania, skierowany do osób będących w wieku emerytalnym, zamieszkałych w Poznaniu.

Regulamin udziału w programie „ Nadal Aktywni i Potrzebni 2017”.
Program „Nadal aktywni i potrzebni 2017” skierowany jest do osób w wieku emerytalnym mieszkańców Poznaniu i obejmuje następujące działania:

1. Rehabilitację ruchową w zakresie fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii
2. Wykłady „Zdrowi 60-letni”
3. Seanse kinowe połączone z prelekcją i dyskusją
4. Warsztaty dietetyczne
5. Zajęcia taneczno-gimnastyczne
6. Spotkania z psychologiem
7. Uczestnictwo w imprezie integracyjnej

• Każdy beneficjent programu ma możliwość wyboru zajęć.
• Każdy z uczestników programu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 2 wybranych zajęciach (poza rehabilitacją ruchową)

Informacja telefoniczna codziennie od 08.00. do 20.00. pod numerem telefonu: 61 868 76 88 lub 664 447 879 Rejestracja osobiście w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji codziennie od 08.00. do 20.00. (ul. Bułgarska 17, IV Trybuna Stadionu Miejskiego).

Uwaga: na zajęcia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!