Przejdź do treści

Komunikat

26.08.2015

Szanowni Państwo !
Zapraszamy do udziału w programie „Co każdy z niepełnosprawnością wiedzieć powinien 2015” realizowanym w 8 powiatach Wielkopolski przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu w dniach od 01 września 2015 roku do 30 listopada 2015r. W programie mogą uczestniczyć mieszkańcy Wielkopolski z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności (kserokopię prosimy zabrać na zajęcia). Osoby niepełnoletnie zapraszamy z opiekunami.

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z wykładów i porad:
Prawnika
Doradcy zawodowego
Lekarza orzecznika
Psychologa
Fizjoterapeuty

ZAPRASZAMY !

Dane kontaktowe
Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji
Informacja telefoniczna codziennie od 10.00. – 20.00.
pod numerem telefonu 61 868 76 88, 668 375 437, 501 710 717
oraz na stronie internetowej www.centrum-rehabilitacji.com.pl